Till minne av Dag Volle (Denniz Pop)

Fonden utgörs av de medel som insamlats i samband med Dag Volles bortgång i augusti 1998 samt därefter insamlade medel. Medlen förvaltas av Cancerföreningen i Stockholm och årligen delas 5 % av fondens kapital ut samt årets avkastning.

Fondmedel beviljas för

  • Utlandsresor i studiesyfte för vårdpersonal på Radiumhemmet
  • Förbättring av patienternas vårdmiljö på Radiumhemmet

Ansökan

Vårdpersonal som söker medel för studieresa registrerar sin ansökan i vårt ansökningssystem.

Ansökningstider – 1 mars, 1 juni, 5 september och 1 december

Ansökan om bidrag ur Denniz Pops Minnesfond för annat syfte än studieresa skickas till Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmet, P8:03.

Ev frågor besvaras av:
Gun-Britt Einar, kanslichef
tel 08-545 425 52
gun-britt.einar@rahfo.se

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Prostatacancer - Råd, rön och möjligheter, 26 april 2017

Föreläsning med professor Sten Nilsson och professor emeritus Lennart Levi

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner