Till minne av Dag Volle (Denniz Pop)

Fonden utgörs av de medel som insamlats i samband med Dag Volles bortgång i augusti 1998 samt därefter insamlade medel. Medlen förvaltas av Cancerföreningen i Stockholm och årligen delas 5 % av fondens kapital ut samt årets avkastning.

Fondmedel beviljas för

  • Utlandsresor i studiesyfte för vårdpersonal på Radiumhemmet
  • Förbättring av patienternas vårdmiljö på Radiumhemmet

Ansökan

Vårdpersonal som söker medel för studieresa registrerar sin ansökan i vårt ansökningssystem.

Ansökningstider – 1 mars, 1 juni, 5 september och 1 december

Ansökan om bidrag ur Denniz Pops Minnesfond för annat syfte än studieresa skickas till Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmet, P8:03.

Ev frågor besvaras av:
Gun-Britt Einar, kanslichef
tel 08-545 425 52
gun-britt.einar@rahfo.se

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Tematidningen 2017

Här kan du läsa mer om svensk forskning och nya förutsättningar för framtidens cancerbehandling.

Prostatacancer - Råd, rön och möjligheter, 26 april 2017

Föreläsning med professor Sten Nilsson och professor emeritus Lennart Levi

Månadens forskningsprofil

”Jag brinner för cancerforskningen”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner