HM Konung Carl XVI Gustaf utser enligt stadgarna 25 huvudmän för fem år i sänder. Nuvarande huvudmän sitter fram till den 30 juni 2019.

Ingemar Eliasson, riksmarskalk
Gösta Gahrton, professor
Lars Gatenbeck, med dr
Ulla Glas, docent
Mats Guldbrand, civilekonom
Birgitta Gunneflo, verkst direktör
Ann-Cathrine Haglund, f landshövding
Lars-Erik Holm, generaldirektör
Jan-Inge Hunter, professor
Mora Kallner, docent
Hans Karlander, direktör
Carola Lemne, verkst direktör
Jan Lindman, överintendent
Lars Joakim Lundquist, landstingsråd
Marianne af Malmborg, f generalsekreterare
Håkan Mellstedt, professor
Johan Munck, justitieråd
Peter Möller, livmedikus
Inger Nyström, f justitieråd
Sten Orrenius, professor
Åke Pettersson, senior advicer
Barbro Sachs Osher, generalkonsul
Eva Swartz Grimaldi, direktör
Bengt Telland, överintendent
Christine-Charlotte Treschow, civilekonom

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Tematidningen 2017

Här kan du läsa mer om svensk forskning och nya förutsättningar för framtidens cancerbehandling.

Prostatacancer - Råd, rön och möjligheter, 26 april 2017

Föreläsning med professor Sten Nilsson och professor emeritus Lennart Levi

Månadens forskningsprofil

”Jag brinner för cancerforskningen”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner