Cancerföreningen i Stockholm och stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli med lokaler på Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Kansliet

Kansliet handlägger forsknings- och reseanslag samt administrerar minnesgåvor, donationer och testamenten. Kansliet ansvarar för fondernas redovisning samt den ekonomiska rapporteringen till styrelser och medlemmar. Även personaladministrationen för den personal som fonderna har arbetsgivaransvar för ombesörjs av kansliet.

Vi som arbetar är:

Gun-Britt Einar
Kanslichef; Anslagsärenden, Testamenten, Personaladministration
Telefon 08-545 425 52
gun-britt.einar@rahfo.se

Verena Vesic
Ekonomichef; Ekonomi, Redovisning, Löneadministration
Telefon 08-545 425 54
verena.vesic@rahfo.se

Marija Pusic
Insamlare; Gåvor, Hemsida, Marknadsföring
Telefon 08-545 425 56
marija.pusic@rahfo.se

Mariann Eklund
Ekonomiassistent; Leverantörsfakturor, Agresso, Reseanslag
Telefon 08-545 425 58
mariann.eklund@rahfo.se

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Matchen Mot Cancer

Kom till Åkersberga GK den 10 juni och stötta Matchen mot Cancer. Se kända profiler göra upp i välgörenhetseventet som samlar in pengar till Radiumhemmets Forskningsfonder  och Barncancerfonden.

Prostatacancer - Råd, rön och möjligheter, 26 april 2017

Föreläsning med professor Sten Nilsson och professor emeritus Lennart Levi

Månadens forskningsprofil

”Jag brinner för cancerforskningen”

Hej företagare

Vill ert företag stödja Radiumhemmets Forskningsfonder?
Bli då vår företagsvän!

Våra företagsvänner