Det har kommit till Radiumhemmets Forskningsfonders kännedom att det idag pågår flera utredningar om oredlighet i forskning som även innefattar forskare med anslag från våra forskningsfonder.
Både privata forskningsfinansiärer såsom Cancerfonden och statliga universitet som Karolinska Institutet har pågående utredningar och ett flertal ärenden är anmälda till Centrala Etikprövningsnämnden, CEPN.
För forskare som är under pågående utredning har Radiumhemmets Forskningsfonder tillsvidare beslutat att bordlägga anslag som beviljades hösten 2016 för 2017 i avvaktan på utredningarnas resultat.

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Matchen Mot Cancer

Kom till Åkersberga GK den 10 juni och stötta Matchen mot Cancer. Se kända profiler göra upp i välgörenhetseventet som samlar in pengar till Radiumhemmets Forskningsfonder  och Barncancerfonden.

Prostatacancer - Råd, rön och möjligheter, 26 april 2017

Föreläsning med professor Sten Nilsson och professor emeritus Lennart Levi

Månadens forskningsprofil

”Jag brinner för cancerforskningen”

Hej företagare

Vill ert företag stödja Radiumhemmets Forskningsfonder?
Bli då vår företagsvän!

Våra företagsvänner