En skrift av Sten Nilsson, professor i onkologi och Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin.

Prostata omslag 2016.inddProstatacancer är mannens vanligast förekommande cancerform. Den upptäcks varje år hos fler än 10 000 män i Sverige och utgör en dryg tredjedel av all cancer hos män.

Ett stort behov föreligger av en saklig, aktuell men också inkännande och aktiverande skrift, motsvarande de relativt många, som redan finns med inriktning på kvinnors vanligaste cancersjukdom, bröstcancer.

Efter ansökan från Radiumhemmet har Radiumhemmets forskningsfonder därför uppdragit åt professor Sten Nilsson och professor emeritus Lennart Levi, att författa en sådan skrift.

Skriften har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras anhöriga, men också viss vårdpersonal och allmänhet – om prostatacancerns uppkomst, diagnos, förlopp, behandlingsalternativ med för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt), och om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet.

Presentation av författarna – Professor Sten Nilsson och Professor Lennart Levi

Beställ Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter, Ny upplaga 2017.

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Matchen Mot Cancer

Kom till Åkersberga GK den 10 juni och stötta Matchen mot Cancer. Se kända profiler göra upp i välgörenhetseventet som samlar in pengar till Radiumhemmets Forskningsfonder  och Barncancerfonden.

Prostatacancer - Råd, rön och möjligheter, 26 april 2017

Föreläsning med professor Sten Nilsson och professor emeritus Lennart Levi

Månadens forskningsprofil

”Jag brinner för cancerforskningen”

Hej företagare

Vill ert företag stödja Radiumhemmets Forskningsfonder?
Bli då vår företagsvän!

Våra företagsvänner