Det hjälper att prata om det.
Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och finansieras delvis av Radiumhemmets Forskningsfonder.

 

 

Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. Fonderna ger ett stöd på 12,8 miljoner kronor för att i samverkan med Karolinska Institutet fortsätta utvecklingen av ett program för individualiserad cancerbehandling, Personalised Cancer Medicine, PCM, samt vidare ge infrastrukturstöd till cancerforskning vid Bioclinicum och Kliniska Prövningsenheten (KPE).

Hela listan med beviljade anslag

 

Nu kan du köpa ett fint armband med silverhjärta  för 250 kr där 150 kr går direkt till livsviktig cancerforskning.

Armbandet finns i flera färger och levereras i en fin presentask. Designat av Lotta Hasselblad som  också är grundaren till L8 Hasselblad.
Se Lottas design på Instagram: l8hasselblad

Skicka din beställning till: lotta@L8hasselblad.se

 

 

 

Klicka här för att ge ditt stöd livsviktig cancerforskning!

Det visar en ny omfattande analys av ett internationellt forskarlag som publiceras i prestigefyllda The New England Journal of Medicine.
Läs mer här.

Läs mer om studien i Dagens Medicin.

 

 

Läs mer i  Dagens Medicin.

– När cellprovet och screeningen nu blir avgiftsfri hoppas vi att fler kvinnor deltar, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Läs mer i Dagens Medicin. 

 

Radiumhemmets Forskningsfonder har sin verksamhet nära den kliniska cancerverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Fonderna är Sveriges äldsta cancerfonder som stödjer patientnära cancerforskning med fokus på  tidigare diagnostik, förbättrade  behandlingsmetoder och omvårdnad.

I Tematidningen 2017 kan du läsa mer om cancer som inte är en sjukdom utan många. Det finns många varianter och samma cancerform kan se olika ut hos olika människor beroende på genetik, ålder och en rad andra bakgrundsfaktorer. Det är en av anledningarna till att forskningen under senare år allt mer  riktat in sig på individualiserad cancerbehandling. Forskningen har kommit långt, en fantastisk medicinsk utveckling har gjort att överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under de senaste 60 åren.

– Det här är klart intressanta resultat som högst sannolikt kommer att påverka hur vi behandlar patienter i framtiden. Som jag ser det ger detta nya möjligheter att kunna bota patienterna till priset av rimliga biverkningar, säger Gustav Ullenhag, docent och överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

De nya målriktade läkemedlen, inklusive så kallade immuncheckpointhämmare, har revolutionerat den bromsande behandlingen av framskridna former av malignt melanom där tumören inte går att operera bort. Jämfört med för några år sedan kan betydligt fler patienter i dag leva länge trots att de har en spridd sjukdom.
Mer om studien kan du läsa i Dagens Medicin.