Det visar en ny omfattande analys av ett internationellt forskarlag som publiceras i prestigefyllda The New England Journal of Medicine.
Läs mer här.

Läs mer om studien i Dagens Medicin.

 

 

Läs mer i  Dagens Medicin.

– När cellprovet och screeningen nu blir avgiftsfri hoppas vi att fler kvinnor deltar, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Läs mer i Dagens Medicin. 

 

Radiumhemmets Forskningsfonder har sin verksamhet nära den kliniska cancerverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Fonderna är Sveriges äldsta cancerfonder som stödjer patientnära cancerforskning med fokus på  tidigare diagnostik, förbättrade  behandlingsmetoder och omvårdnad.

I Tematidningen 2017 kan du läsa mer om cancer som inte är en sjukdom utan många. Det finns många varianter och samma cancerform kan se olika ut hos olika människor beroende på genetik, ålder och en rad andra bakgrundsfaktorer. Det är en av anledningarna till att forskningen under senare år allt mer  riktat in sig på individualiserad cancerbehandling. Forskningen har kommit långt, en fantastisk medicinsk utveckling har gjort att överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under de senaste 60 åren.

– Det här är klart intressanta resultat som högst sannolikt kommer att påverka hur vi behandlar patienter i framtiden. Som jag ser det ger detta nya möjligheter att kunna bota patienterna till priset av rimliga biverkningar, säger Gustav Ullenhag, docent och överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

De nya målriktade läkemedlen, inklusive så kallade immuncheckpointhämmare, har revolutionerat den bromsande behandlingen av framskridna former av malignt melanom där tumören inte går att operera bort. Jämfört med för några år sedan kan betydligt fler patienter i dag leva länge trots att de har en spridd sjukdom.
Mer om studien kan du läsa i Dagens Medicin. 

Det visar en ny klinisk studie av forskare vid Karolinska Institutet och University of California, San Francisco (UCSF) som publiceras i JAMA Oncology. Mer om studien kan du ta del av här.

 

Studien, som nyligen publicerades i Journal of the National cancer institute, har jämfört överlevnaden för 281 patienter med ickemetastaserad bröst-, prostata-, lung- eller kolorektalcancer som valt alternativmedicinsk behandling med en kontrollgrupp på 580 patienter som valt konventionell behandling. Läs mer i Dagens Medicin.

 

Det visar resultatet från en svensk, registerbaserad studie som presenterades under Eularkongressen.
Läs mer om den aktuella studien i Dagens Medicin.

Kom till Åkersberga GK den 10 juni och stötta Matchen mot Cancer.
Se kända profiler göra upp i välgörenhetseventet som samlar in pengar till Radiumhemmets Forskningsfonder  och Barncancerfonden.