Fråga om Urologisk cancer

Min far (66 år) fick besked om prostata cancer förra året, då gjordes en opereation (titthål).
Därefter har han gjort löpande tester och för 3 månader sedan så var psa värdet upp i ca 3 från 0,6.
Han har tagit hormontabletter o.s.v.
Idag fick han svar på sista testet, då är PSA värdet uppe i 16,4 (alltså på 3 månader).

Vad kan vi förvänta oss?
12 juni 2008, kl 10:09
Svar:
Man måste utreda varför hans PSA stiger trots hormonbehandling. Kanske behöver man byta medicinering. Det är ett beslut som endast kan tas av hans doktor. Ni kan be om ett samtal.