Fråga om Urologisk cancer

Hej! Op. den 13 maj 2003. Koll av psa visar stigande värden. Nu uppe i 1,0. Varför stiger värdet och vad ska man göra åt saken?
5 mars 2010, kl 14:52
Svar:
Ett stigande PSA kan tyda på att sjukdomen har börjat bli aktiv. Ofta brukar man ta flera värden för att se om det är ett enstaka förhöjt värde eller ej. Recidiv av prostatacancer kan behandlas med antihormoner, strålbehandling, cytostatika. Behandlingsmetod väljs utefter den enskilde individen.