Fråga om Tumörer i centrala nervsystemet

Hej. Vad innebär det när en person med glioblastoma multiforme grad 4 får kemoterapi efter operation? Vad kan man räkna med framöver?
31 januari 2011, kl 11:41
Svar:
Elakartade gliom är i princip inte möjliga att operera radikalt på grund avv deras växtsätt. Av den anledningen behöver man ge olika tilläggsbehandlingar i form av strålbehandling och cytostatika. Syftet med dessa är att ta död på kvarvarande cancerceller.