Fråga om Tumörer i centrala nervsystemet

Behöver man alltid strålbehandla och ge cellgifter även om man opererat ut hela tumören? Eller kan själva operationen vara botande i sig?
10 januari 2011, kl 11:39
Svar:
Behandlingen vid ependymom är i första hand kirurgisk och om möjligt eftersträvas radikal operation. Ependymom har en förmåga att spridas till ryggmärgsvätskan och därför måste man oftast ge strålbehandling och ibland både strålbehandling och cytostatika för att inte tumören ska komma tillbaka.