Fråga om Bröstcancer

Hej,
fick för två år sedan veta, att jag har ngt som kallas vänster
block. Då gjordes inget väsen av detta, men när jag nu i sam-
band med influensa o lunginflammation har känt ett konstant
tryck på hjärtsidan och blivit undersökt, blir man oroad och
vill utreda med ultraljud och arbets-ekg. Min fråga till er är:
kan strålskada efter bröstcancerbehandl. ge sådana konse-kvenser? En bröstkirurg sade till mig innanoperationen, "att
viss risk för för tidig död i hjärtsjukdom finns efter strålning"
och att den risken var större än ödem i armen. Har inte sedan dess ( 8 år sedan ) talat igen om detta, men blir nu funder-
sam.
Libb 66 år
23 november 2009, kl 11:15
Svar:
Vi kan tyvärr inte svara på din fråga, den måste du i så fall ta upp med den läkare som planerade din strålbehandling. Alla strålplaner är individuella, strålfälten ser olika ut, behandlingsteknikerna varierar.