Cancerrådgivningen

Har du frågor om cancer? Kontakta oss på Cancerrådgivningen!

Du som är patient - och känner oro och ängslan inför din livssituation. Informationen du har fått från din läkare och sjuksköterska behöver kanske förklaras eller förtydligas.

Du som är närstående - vår erfarenhet är att närstående behöver kompletterande information och ofta är i behov av råd och stöd.

Är du orolig för ett symtom som du eller någon annan har är du också välkommen med dina frågor.
Utan tidsbeställning kan du få samtala med en sjuksköterska med lång erfarenhet inom cancersjukvården. Vi har stor kunskap om olika cancersjukdomar och symtom, behandlingar och biverkningar. Vi är vana att möta människor i kris, vi har tystnadsplikt och finns som ett komplement till den övriga vården. Självklart kan du vara anonym.

Frågor vi inte kan besvara tar vi reda på. Vi har tillgång till och får hjälp av experter och forskare inom cancer samt ett har brett kontaktnät med olika avdelningar och andra instanser inom området.


Ställ din fråga här!


 Kontaktuppgifter till Cancerrådgivningen:

cancerradgivningen@sll.se 08-123 138 00

 

 Telefontid: måndagar - fredagar kl. 08.30-16.00 lunchstängt kl.12.00-13.00.

Besök: För personliga besök och information finns vi på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna i Radiumhemmets entré.
Stängt  mellan den 4 juli - 26 augusti 2016.  

Besökstid: måndagar - fredagar, 08.00-12.00. Övriga tider kan du lämna meddelande på telefonsvarare. 

Våra målsättningar är att:

  • Öka patientens förutsättningar att kunna delta i beslut om vård och behandling
  • Öka närståendes förutsättningar att bli delaktiga i vården
  • Stödja och inspirera vårdpersonalens arbete med patientinformation
  • Öka den allmänna förståelsen och kunskapen om cancer och cancersjukdomar

 

Fakta om Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd. I dag besvaras årligen cirka 4 000 samtal och cirka 2 000 mejl.

Sedan september 2014 drivs Cancerrådgivningen i Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotlands regi efter att ha funnits på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i 35 år. Cancerrådgivningen informationscentrum kommer att finnas kvar på Radiumhemmet. Finansiering sker delvis via oss (Radiumhemmets Forskningsfonder).

På 1177 Vårdguiden, 1177.se, kan patienter få information om Cancerrådgivningen.

Läs mer om cancer på: http://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Patientforeningar/Cancerradgivningen/

Cancerrådgivningen - Frågor och svar