Prostatacancer - råd, rön, möjligheter

En skrift av Sten Nilsson, professor i onkologi och Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin.

Prostatacancer är mannens vanligast förekommande cancerform. Den upptäcks varje år hos fler än 10 000 män i Sverige och utgör en dryg tredjedel av all cancer hos män.

Ett stort behov föreligger av en saklig, aktuell men också inkännande och aktiverande skrift, motsvarande de relativt många, som redan finns med inriktning på kvinnors vanligaste cancersjukdom, bröstcancer.

Efter ansökan från Radiumhemmet har Radiumhemmets forskningsfonder därför uppdragit åt professor Sten Nilsson och professor emeritus Lennart Levi, att författa en sådan skrift.

Skriften har till syfte att informera alla berörda - i första hand patienterna och deras anhöriga, men också viss vårdpersonal och allmänhet - om prostatacancerns uppkomst, diagnos, förlopp, behandlingsalternativ med för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt), och om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet.
(Förord av professor Ulrik Ringborg, Karolinska Institutet)

Presentation av författarna
Professorerna Sten Nilsson och Lennart Levi - författarna till prostatabroschyren

Beställ Prostatacancer - råd, rön, möjligheter 
Ny upplaga 2017. Här kan du beställa broschyren om Prostatacancer