shadow

Sveriges två äldsta fonder för cancerforskning

Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928), ingår i Radiumhemmets Forskningsfonder.

Fonderna stödjer 151 forskare med ett eller flera pågående forskningsprojekt. Inom dessa projekt arbetar i snitt 65 personer heltid. Upp mot 160 stycken forskare eller doktorander fick också möjlighet att under 2013 delta i kurser eller kongresser inom klinisk cancerforskning runt om i världen. Fonderna stödjer även större enskilda projekt som etableringen av CancerCentrum Karolinska 1998, där Radiumhemmets Forskningsfonder var huvudfinansiär med en donation om drygt 35 miljoner kronor. Nyligen beviljades totalt 15 miljoner kronor fördelat över en treårsperiod för att starta program för individualiserad cancerbehandling tillsammans med Karolinska Institutet.

Läs mer

Fråga oss

Har du frågor om cancer? Kontakta oss på Cancerupplysningen!

Vår forskning

Vi stöder omkring 100 olika forskningsprojekt som gör direkt nytta för cancerpatienterna.

Tematidning 2014

Tematidningen  handlar om den patientnära cancerforskningen

 

Förskningsprofil

Tre frågor till
förskare Chunde Li

 

Bli månadsgivare

Gör en livsviktig insats - bli månadsgivare.

 

Gratulationsgåva

En gåva fylld av värme och omtanke.

 

Minnesgåva

Hedra en avliden med en gåva till cancerforskningen
lika välkommet som en blomma!

Andra sätt att ge

Köp ett armband och stöd livsviktig forskning
 

Svensk Insamlingskontroll 

Säker insamling

Radiumhemmets Forskningsfonder har 90-konton som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Radiumhemmets Forskningsfonders företagsvänner

Hej företagare!

Vill ert företag stödja Radiumhemmets Forskningsfonder? Bli då vår företagsvän!

Cancerforskningen i Sverige bedrivs till största delen genom privata gåvor. Tack vare forskningen botas två tredjedelar av de 54 000 svenskar som varje år får diagnosen cancer.