shadow

Vi delar ut 53 mkr till den patientnära cancerforskningen

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom  bl a bröstcancer, gynekologisk cancer, lungcancer, malignt melanom, prostatacancer och tumörer i mag-tarm kanalen.Vi bidrar också till ett flertal så kallade translationella projekt som syftar till förbättrad diagnostik och ökad förståelse av tumörers egenskaper.

Forskningsfonderna stödjer även Kliniska Prövningsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna som ansvarar för studier av nya cancerläkemedel på patienter, Cancer Centrum Karolinska samt projekt för utveckling av individualiserad  cancerbehandling. Ett stort tack till dig som stödjer oss! 

Tematidning 2016

Tematidningen  handlar om den patientnära cancerforskningen

 

Vår forskning

Vi stöder omkring 100 olika forskningsprojekt som gör direkt nytta för cancerpatienterna.

Fråga oss

Har du frågor om cancer? Kontakta oss på Cancerrådgivningen!

Bli månadsgivare

Gör en livsviktig insats - bli månadsgivare.

 

Gratulationsgåva

En gåva fylld av värme och omtanke.

 

Forskningsprofil

Tre frågor till Miriam Mints

Minnesgåva

Hedra en avliden med en gåva till cancerforskningen
lika välkommet som en blomma!

Svensk Insamlingskontroll 

Säker insamling

Radiumhemmets Forskningsfonder har 90-konton som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Radiumhemmets Forskningsfonders företagsvänner

Hej företagare!

Vill ert företag stödja Radiumhemmets Forskningsfonder? Bli då vår företagsvän!

Cancerforskningen i Sverige bedrivs till största delen genom privata gåvor. Tack vare forskningen botas två tredjedelar av de 54 000 svenskar som varje år får diagnosen cancer.